• Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • Linkedin
  • Rss
E-ticarete gireceklere altın değerinde öneriler
İsyerlerim.Com | Sektörlerin Buluşma Noktası
Bu Alana Reklam Verin.
Blog Kategorileri
Blog Detayları

E-ticarete gireceklere altın değerinde öneriler

Bankalar arası Kart Merkezi (BKM) geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin elektronik ticaret rakamlarını belirtti: 2011 yılı içinde Türkiye’de yerli kredi kartları ile yurt içi sitelerde gerçekleşen e-ticaret hacmi aşağı yukarı 20,7 milyar TL. Bu rakam bir önceki yıla göre %57 artış göstermiş.

 

Diğer bir yandan TÜİK rakamlarına (*) göre Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılası 2011 yılında bir önceki yıla göre %8 artmış. Bu rakamla kıykatiyendığımızda elektronik ticaretteki büyümenin hızı daha rahat anlaşılır.

 

Gelin bir de e-ticaretin GSYH içindeki oranına bakalım. Türkiye’de bu oran%1,5 civarında, İngiltere’de %8, ABD’de %7, Çin’de &5,5.

 

Elektronik ticaretin yaygın kullanıldığı ülkelerde e-ticaretin GSYH içindeki oranının ülkemizin üzerinde olduğu dikkat çekiyor. Buradan e-ticaretin Türkiye’de henüz büyümekte olduğu ve önünde ciddi bir potansiyel olduğu sonucuna varabiliriz.

Diğer bir yandan Türkiye’de elektronik ticaretin gelişmiş ülkeler kadar yaygın kullanılmadığını da söyleyebiliriz.

 

Türkiye’de e-ticaretin gelişmiş ülkeler kadar yaygın olmamasının birçok sebebi olduğuna inanıyorum: Bunlardan ilki henüz Türkiye’de e-ticarete duyulan güvenin yeteri kadar oluşmadığı yönünde. Pek çok kişi e-ticaretin güvenilir olmadığını düşünüyor. e-Ticarete duyulan güveni arttıracak çalışmalar kamuoyunda henüz yeteri kadar vurgulanamıyor.

 

e-Ticaretin gelişmesi/yaygınlaşması önündeki diğer engellerden bir tanesi de birçok ufak ve orta ölçekli e-ticaret sitesinin siteleri için makul pazarlama faaliyetlerini yerine getirememesi.

 

e-Ticaret siteleri açan yatırımcıların, bilhassa de KOBİ’lerin büyük bir bölümü pazarlama faaliyetleri için yeteri kadar bütçe ayırmıyor. Türkiye’de açılıp kapanan e-ticaret sitelerinin kaç adet olduğu ve/ya ne kadar yaşadığı yönünde henüz bir çalışma yok. Bunun önemli/yol gösterici bir çalışma olacağını düşünüyorum. Yerli sitelerin ‘ranking’lerine baktığımızda da durum pek iç açıcı görünmüyor; bilinen/malum sitelerin dışında yüksek trafikli, yüksek süreç hacmine sahip site sayısı çok az diyebiliriz.

 

Peki, ne yapılabilir?

Elektronik ticaret yapmak isteyen yatırımcılara bu işin pazarlama iletişimin ne biçimde yapılması, ne kadarlık bir bütçe ayrılması gerektiği açık ve net bir biçimde anlatılmalı.

 

Fiziksel dünyada bir mağaza açacağımızda (bir yatırımcıysak şayet) birçok ölçüte göre karar veririz. Mağazanın bulunduğu semt, konumu, insan trafiği, hedef kitlemize ne kadar yakın olduğu, fiziksel şartları, büyüklüğü, ısısı, kirası vb. dünya kadar parametre “o” yeri seçmemizde çok önemlidir.

 

Bu unsurlardan dolayı de Bağdat Caddesi üzerinde aynı büyüklükte bir mağazanın dşayeti tanınmamış/trafiği az bir semtteki mağaza ile aynı değildir. Aynı biçimde kazancının da aynı olmayacağı gibi…

 

Online dünyada; fiziksel dünyadan farklı olarak, açtığınız her e-ticaret sitesi (çevrimiçi mağaza) işlere rakipleri ile aynı yerden başlar. Sanal mağazanızı en işlek caddeye taşımak tamamiyle sizin elinizdedir. Yapacağınız çevrimiçi ve çevrimdışı pazarlama faaliyetleri sizi çevrimiçi dünyanın en işlek caddesine taşıyabilir.

 

Bu faaliyetlerin neler olacağı, SEM/SEO gibi kavramlar e-ticaret yatırımcısına gerektiği kadar anlatılmalı, bir sitenin yalnızca açılmakla hiç bir kazanç sağlayamayacağı, siteye trafik yaratmanın kazanç üzerinde ne kadar önemli olduğu ve bu trafiğin nasıl yaratılacağı, bunun bütçesinin ne kadar olduğu ve aynısı gibi ayrıntılar e-ticaret siteleri yatırımcılarına enine boyuna anlatılmalı. Peki, kimler anlatabilir bunu en iyi? Sanırım ilk muhatap ve en ikna edici olabileceği düşünülen merci olarak bu sitelerin teknolojik altyapılarını geliştiren firmalara büyük iş düşüyor…


03-05-2017

Facebook Yorumları

maltepe escort escort bayan istanbul escort maltepe escort kadikoy escort anadolu yakasi escort bayan escort atakoy escort atasehir escort maltepe escort bostanci escort escort kartal escort istanbul escort umraniye escort