• Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • Linkedin
  • Rss
Bakan Zeybekçi ihracatta yeni bir dönemin başladığını söyledi
İsyerlerim.Com | Sektörlerin Buluşma Noktası
Action Coin
Haber Kategorileri
İlginizi Çekebilir
Haber Detayları

Bakan Zeybekçi ihracatta yeni bir dönemin başladığını söyledi


 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracatta hedefl enen düzeye erişebilmek, ihracata yeni bir soluk, ekonomiye yeni bir dinamizm getirmek emeliyle ilave destek paketi hazırladıklarına dikkat çekerken, en ehemmiyetli hedefl erinin ise ihracatçıların finansmana ulaşımını kolaylaştırarak, yeni fırsatlara erişmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Bu kapsamda Eximbank'ı ihracata yönelik destekler çerçevesinde daha etkin bir konuma getirmeyi düşündüklerini söyleyen Zeybekci, "Dünyada verilebilecek en düşük getiri oranı üzerinden ihracatçılarımızın yurtdışındaki müşterilerine Eximbank üzerinden kredi kullandıracağız. Proje Bazlı İhracat Sigorta Desteği ve İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği ile Eximbank'ın kredi sigortasında daha cesaretli hareket etmesini sağlayacak bir mekanizma oluşturuyoruz. Rizikosu yüksek görüldüğü için sigortalanamayan ihracatçının mağduriyetini gidereceğiz" diye konuştu. Zeybekci, bu destek sayesinde dünyada 239 ülke ve bölgeye ihracat yapan ihracatçıların aldıkları rizikonun bir bölümünü üstlenmiş olacaklarını aktardı.

Bütünleşik bir destek mekanizmasını sunuyoruz

İhracat seferberliği dahilinde, imalat ve ihracat yapısında dönüşümün gerçekleştirilmesi ve endüstrinin Ar-Ge muhtevası yüksek bir yapıya erişebilmesinin çalışmalarında büyük ehemmiyet taşıdığını söyleyen Zeybekci, bu amaçla teşebbüsçülere, ihracatçılara ve yatırımcılara ehemmiyetli destekler sağlamaya devam ettiklerini bildirdi. Bakan Zeybekci, ihracatçılar nazarında markalaşma ve yüksek katma değerli imalatın ehemmiyeti konusunda bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını, bunun dışında sıhhat turizminden eriştirmeye, yazılımdan gastronomi, teknik müşavirlik ve eğitim sektörlerine kadar ülkenin lider hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren markalaşma ve ihracat potansiyeline sahip şirketleri de Turquality programından faydalandırdıklarını söyledi. 2010/8 Sayılı Tebliğ kapsamında ise 179 adet aktif Beynelmilel Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (TÜMÖR-GE) projesi bulunduğunu aktaran Zeybekci, "URGE desteğimiz ile kümelenme anlayışı ve proje yaklaşımı çerçevesinde ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, istihdam, ülke dışı pazarlama veya alım kurulu ve ferdi danışmanlık programlarının birbirine bağlı bir şekilde uygulanabileceği bütünleşik bir destek mekanizmasını ihracatçılarımızın istifadesine sunuyoruz" dedi.

İhracatçılarımız dünyanın her yerinde daha aktif olmalı

İhracatçıların dünyanın her noktasında daha aktif ve daha görünür olması ve yeni pazarlara ulaşım olanaklarını geliştirmek yerine fuarlara bireysel ve ulusal katılımı desteklediklerini ve ticaret kurulları tertip ettiklerini anlatan Zeybekci, "Bu kapsamda, bu sene içerisinde 9 ülkeye yönelik genel ticaret kurulu, 73 adet alım kurulu, 124 adet sektörel ticaret kurulu gerçekleştirdik. 2016 yılı Ağustos ayı bakımından bu organizatörler aracılığıyla katılım müsaadeyi verilen 254 adet yurtdışı fuar organizasyonu bulunuyor" dedi. Ayrı olarak sektörel nitelikli beynelmilel fuarlara ferdi katılımın desteklenmesi emeliyle 2016 senesi Ağustos ayı bakımından 2 bin 839 fuarın destek kapsamına alındığını aktaran Zeybekci, sektörlerinde öne çıkan fuarlardan oluşan saygın fuarlar listesi belirleyerek, bu kapsama giren fuarlarda metrekare sınırlandırması olmaksızın 50 bin dolar meblağında, yüzde 50 oranında destek olduklarını bildirdi. İhracatçılara daha fazla yardımcı olabilmek için Destekleme Ücret İstikrar Fonu'ndan (DFİF) ihracatçıların istifadesine sunulan kaynağı artırma yolunda çalışmalar yaptıklarını söyleyen Zeybekci, 2015 seneninde bu kaynağın 1 milyar 160 milyon TL'ye eriştiğini bildirdi.

Bakanlık olarak ihracatın geliştirilmesine yönelik olarak geleceğe dönük ehemmiyetli hedefl eri olduğunun vurgulayan Bakan Zeybekci, ihracatın Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma unsurlarıyla yüksek katma değer üreten bir kompozisyona geçirilmesinin bu hedefl erin başında geldiğini söyledi. İstikrarlı ve rekabetçi bir ihracat yapısı oluşturularak, çok sayıda pazara çeşitli ürünlerle girilmesi gerektiğini belirten Zeybekci, "Bu coğrafyadaki potansiyeli aktif dış ekonomik ilişkilerle tam manasıyla kullanmamız gerekiyor. 2002 yılında 32 bine yaklaşan ihracatçı sayımız 2015 yılında 65 bini aştı. 2023 hedefl erimize, ihracatçı sayımızı artırarak ve ihracatçılarımızın müessesesel kapasitelerini geliştirerek emin adımlarla yürüyeceğiz" diye konuştu.

Bunların dışında ihracatçıların e-ticaret potansiyellerinin geliştirilmesi için firmaların müessesesel kapasitesini ve yetkinliklerini artıracak nitelikteki giderlerini proje bazlı destekleyeceklerini izah eden Zeybekci, firmaların ülke dışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, marka tescil giderleri, yurtdışı fuar giderleri ve pazara giriş vesikalarına halihazırda verdikleri destek oranlarında da artışa gideceklerini söyledi.

Türkiye demir-çelik sektörü dünyada ehemmiyetli bir konumda

Nihat Zeybekci, Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Ortadoğu ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar 180'den fazla ülkeye (serbest bölgeler hariç) ihracat gerçekleştiren Türkiye'nin demir-çelik sektörünün gerek Avrupa'da, gerekse tüm dünyada ehemmiyetli bir konumda olduğunu vurguladı. Türkiye'nin 2015 seneninde demir çelik ve demir çelikten eşya ihracatının, bir evvelki seneye göre değer olarak yüzde 22,9 oranında azalarak 11,9 milyar dolar düzeyinde, miktar olarak ise yüzde 6,9 oranında azalarak 16,8 milyon ton civarında gerçekleştiğini ifade eden Zeybekci, global emtia ücretlerinde yaşanan hızlı ücret düşüşüne paralel olarak ihracat değerindeki düşüşün, miktarda yaşanandan daha hızlı izlediğini aktardı. Bakan Zeybekci, "Bununla beraber sektör potansiyeli dikkate alındığında önümüzde ciddi fırsatlar oluğu açık. Bakanlığımız siyasetleri açısından sektörde bilhassa sürdürülebilir ihracat artışı sağlayacak rekabetçi yapının geliştirilmesi, yenilikçiliğin desteklenmesi ve dünya standartlarında, katma değeri yüksek ürünler sunulması büyük önem taşıyor. Bu çerçevede Bakanlığımızca da sektör hissedarlarıyla ihtiyaç duyulan çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.

RUSYA İLE EN ÜST DÜZEYDE MUTABAKATA VARILDI

Rusya Federasyonu ile ilişkilerin istenen düzeye getirilebilmesi için 9 Ağustos 2016 tarihinde St. Petersburg'da ihtiyaç duyulan adımların atılıp, en üst düzeyde mutabakata varıldığını söyleyen Bakan Zeybekci, "Reisicumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin'in liderliğinde, iki ülke yetkililerinin ve sivil toplum kuruluşlarının ilişkilerinin yine canlandırılmasına ait izahları son derece mutluluk vericidir" dedi. Zeybekçi, "Bu çerçevede Rusya – Türkiye arasında Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) mekanizması ile Karma Ekonomik Komisyon ve iş konseylerinin çalışmalarının tekrar başlatılması, ikili ticarette kısıtlamaların kaldırılması, Rusya'daki Türk işadamlarının faaliyetleri ve Türk işçi çalıştırılmasına yönelik yaptırımların kaldırılması ile Rus-Türk ortak yatırım konseyi kurulması konularında mutabakata varıldı. Bu hususlarda atılacak somut adımların, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri yine canlandırması, bunun dış ticaret rakamlarına yansıması ve iki ülkenin karşılıklı yatırımları ile müteahhitlik projelerine de pozitif istikamette yansımasını bekliyoruz" dedi. Rusya ekonomisinin yaşamakta olduğu sıkıntılar ve uçak krizi ile ortaya çıkan negatif gelişmelerin hemen peşinden, bu ülke ile olan ihracatta yaşanan gerilemenin Türkiye'nin ihracat performansında görülen yavaşlamadan kaynaklanmadığını aktaran Zeybekci, "Bu gerileme büyük ölçüde petrol ücretlerinin düşmesi ve rublenin değer kaybetmesi neticesinde Rus ekonomisinin yaşadığı sıkıntılardan kaynaklanıyor" diye konuştu. Zeybekci, mevzubahis dışalım yasağı uygulamalarının acelelikle kaldırılması için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile eş güdümlü bir şekilde Rus yetkililerle müzakerelerinin devam ettiğini de söyledi. Türkiye – İsrail ilişkilerinin de normalleşme süreci dahilinde resmi isimi "Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata Ait Usul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Konusunda Yasa Tasarısı" olan tertip etmenin 20 Ağustos tarihinde yapılan oylama neticesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'de kabul edildiğini anımsadan Zeybekci, bu mertebeden sonra yapılması gerekenin, karşılıklı temsilin büyükelçiler düzeyine çıkarılması olduğunu söyledi. Zeybekci, bu diplomatik gerekliliklerin bitirmesinin hem ikili hem ekonomik ilişkilere olumlu yansımasını beklediklerini bildirdi. Rusya ve İsrail ile olan ilişkilerin yalnızca dış ticaretle hudutlu olmadığını söyleyen Bakan Zeybekci, "Rusya ile başta turizm ve yerel işbirliği olmak üzere her alanda daha da ileri düzeylere gelmekte olduğunu gözlemliyoruz. Aynı şekilde, İsrail ile diplomatik ve politik ilişkilerimizin geliştirilmesi ile alakalı olarak sürdürmekte olduğumuz çalışmalarımızın iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve turizme de olumlu yansımalarını en kısa vakitte göreceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

BÜYÜME ORANIMIZLA BİR HAYLİ GELİŞMİŞ ÜLKE VASATİSİNİ GERİDE BIRAKTIK

Türkiye'nin 2002-2015 seneleri arasında vasati yüzde 4.7, 2016 seneyin ikinci çeyreğinde ise yüzde 3.1'lik bir büyüme performansı sağladığını bildiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin bu büyüme oranı ile bir hayli gelişmiş ülke vasatisini geride bırakan bir performans ortaya koyduğunu söyledi. 2016 seneyin ikinci çeyreği bakımından, resmi olarak verisi izah etmiş Avrupa Birliği (AB) azalarından olan 16 ülkeden daha hızlı büyüme kaydedildiği bilgisini veren Zeybekci, "Ülkemiz isimi geçen dönemde hem AB vasatisinin (yüzde 2) hem de Euro Bölgesi vasatisinin (yüzde 2.2) üzerinde büyüdü. Benzer şekilde ekonomimiz G7 ülkeleri (yüzde 1.7) ile OECD vasatisinin (yüzde 1.6) oldukça üzerinde bir performans ortaya koydu. Daha tüm ülkelerin rakamları netleşmemekle birlikte, öncül veriler ışığında ülkemiz, G20 ülkeleri arasında da mukayeseli olarak kuvvetli bir büyüme oranı yakalamış konumda. İkinci çeyrek itibariyle Türkiye, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (yüzde 1.2), Japonya (yüzde 0.2), İngiltere (yüzde 0.4), Fransa (yüzde 2) ve Meksika (yüzde 2.5) gibi G20 ülkelerinden daha iyi bir performans gösterdi" dedi.

İHRACAT DÜŞÜŞÜ AZALDI

Bakan Zeybekci, küresel konjonktürde süregelen siyasi ve ekonomik belirsizliklere karşın uygulanan kararlı makro siyasetler ve reformların yanında uygulanan ihracat odaklı büyüme taktikleri çerçevesinde, dış pazarlardaki ticari ve ekonomik gelişmeler ile fırsatları yakından izlediklerini ve yeni pazarlar ile sektörel açılımlara yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi. İhracatın son senelerde global ekonomik gelişme ve belirsizliklerden kaçınılmaz bir şekilde negatif etkilendiğini ama yaşanan düşüşün her geçen gün azaldığını söyleyen Zeybekci, "Nitekim 2015 seneninde yüzde 8.17 oranında azalan ihracatımız, 2016 senesi Ocak-Ağustos döneminde (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı geçici dış ticaret rakamlarına göre) geçen sene aynı dönemine göre yüzde 2,3 oranında düştü. Bu dönemde dış ticaret açığımız takriben yüzde 17.32 oranında azalarak 37,5 milyar dolara gerilemiş, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71.4'e yükselmiştir" diye konuştu. Son izah eden TİM rakamlarına göre ise, ihracatın 2016 senesi 1 Ocak – 22 Eylül döneminde yüzde 5.1 oranında gerileyerek 98.7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Zeybekci, AB ülkelerine olan ihracatın ise yüzde 2.9 oranında artarak 45.2 milyar dolara eriştiğini söyledi. Zeybekci, aynı dönemde sektörler itibarıyla da otomotiv sektörü ihracatının yüzde 9,3 oranında, savunma ve havacılık sektörü ihracatının da yüzde 4,5 artış kaydettiğini belirtti.

20-10-2016

Facebook Yorumları