• Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • Linkedin
  • Rss
Bireysel Emeklilik Sigortasında yeni dönem 1 Ekimde başlıyor
İsyerlerim.Com | Sektörlerin Buluşma Noktası
Action Coin
Haber Kategorileri
İlginizi Çekebilir
Haber Detayları

Bireysel Emeklilik Sigortasında yeni dönem 1 Ekimde başlıyor 

Ferdi Emeklilik Sistemi'nde (BES) birikimleri bulunanların emekli olduklarında ömür boyu aylık almalarına imkan tanıyacak senelik gelir sigortası uygulaması 1 Ekim'den itibaren başlayacak.

Hazine Müsteşarlığı'nın 1 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Senelik Gelir Sigortaları Yönetmeliği 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek.

Yönetmelik çerçevesinde, senelik gelir sigortası sözleşmesi imza atmak isteyen sigorta ve emeklilik şirketleri Müsteşarlığa yazılı müracaat yapacak. Mevzubahis şirketlerin, senelik gelir sigortası sözleşmelerine ait yükümlülüklerini karşılamaya yeter düzeyde varlık bulundurmaları gerekecek.

Senelik gelir sigortası ürünlerine ilişkin tarife ve varsa kar hissesi teknik asalları ile bu asallara ilişkin farklıklar rastgele bir onaya tabi olmaksızın, şirketler tarafından uygulanacak. Tarife teknik asallarında ölüm tablosu kullanılacak. Şirketler, tabloda sigortacılık prensipleri dahilinde temkinli bir şekilde farklık yapabilecek.

ZAM ORANLARI ENFLASYON ALTINDA OLMAYACAK

56 yaş ve üzeri kişilere Türk lirası cinsinden tek prim karşılığında, ömür boyu irat ödeyen başka bir deyişle tasarruf sahibi açısından aylık olarak nitelendirilebilecek ürünler sunulacak. Ödemeler hemen başlayabilecek veya en fazla 5 sene ertelenebilecek.

Aylık meblağı, başlangıçta ölüm düzeyi tablosu, teknik getiri oranı ve ürünün diğer özelliklerine göre hesaplanacak ve her takvim yılı başında en az TÜFE oranında arttırılacak.

Aylık ödeme müddetince veya ödemelerin belirli bir müddet ertelendiği ürünlerde erteleme dönemi içerisinde sigortalının vefatı halinde lehtara vefat tazminatının ödendiği veyahut süreli veya ömür boyu aylık bağlandığı ürünler sunulacak ve sigorta ettirenin isteğine bağlı olarak mevzubahis güvenceleri içeren sözleşmeler yapılabilecek.

56 YAŞIN ALTINDAKİ KİŞİLERE SUNULABİLECEK ÜRÜNLER

56 yaşın altındaki kişilere, Türk lirası veya yabancı para birimi cinsinden tek veyahut taksitli prim ödemeleri karşılığında hemen veya belirli bir müddet sonra başlayan, belirli meblağlarda veya TÜFE dahil bir varlık veyahut varlık grubuna endeksli olarak ömür boyu veya belirli bir müddet için aylık ödeyen, isteğe bağlı olarak sigortalının vefatı halinde lehtara; vefat tazminatının ödendiği veyahut müddetli veya ömür boyu aylık bağlandığı ürünler sunulabilecek.

Kar hissesi dağıtılması taahhüt edilen ürünlerde, kar hissesi meblağının bir bölümünün veya tamamının irata çevrilmesi, cari veya müteakip irat ödemelerine ilave etmesi, defaten ödenmesi ve benzeri seçenekler mevzubahis olabilecek. Kar hissesi meblağının bir bölümünün veya tamamının irata çevrilmesi vaziyetinde, sigorta müddeti ve ürünün diğer özellikleri dikkate alınarak, şirketçe belirlenen oranda teknik ürem kullanılacak.

Kesintiler...
Başlangıçta tek prim şeklinde ödenen toplu paradan veya taksitli prim ödemelerinden veyahut yapılan aylık ödemelerinden ve kontrat süresi içinde yapılan ek prim ödemelerinden en fazla yüzde 2 kesinti yapılabilecek.

Kar hissesi dağıtılması taahhüt edilen ürünlerde, matematik karşılıkların yatırıma yönlendirilmesinden ele geçirilen kazanç üzerinden yapılan kesinti ise yüzde 10'u geçemeyecek.

Sigortadan ayrılma halinde matematik karşılıklar üzerinden, sigorta sözleşmesinde geçirilen süreye ve şirketçe belirlenecek diğer unsurlara bağlı olarak değişen erken ayrılma kesintileri uygulanabilecek.

- Tasarruf sahiplerinin yüzde 93,5'i 56 yaşın altında

Emeklilik Himaye Merkezi verilerine göre, 11 Eylül itibarıyla BES bünyesindeki 5 milyon 725 bin 775 bin katılımcının toplam 39 milyar 408,4 milyon lira birikimi bulunuyor.

25-44 yaş arasındaki tasarruf sahipleri, toplam katılımcıların yüzde 66'sını, 45-55 yaş arasındaki kişiler yüzde 21,27'sini, 56 yaş ve üzerindekiler yüzde 6,5'ini, 25 yaş altındakiler yüzde 6,19'unu oluşturdu. Buna göre, 56 yaşın altında olan tasarruf sahiplerinin oranı yüzde 93,5 olarak hesaplandı.

 

25-09-2015

Facebook Yorumları