• Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • Linkedin
  • Rss
Cari İşlemler Açığı 33,7 Milyon ABD Doları Oldu
İsyerlerim.Com | Sektörlerin Buluşma Noktası
Haber Kategorileri
İlginizi Çekebilir
Haber Detayları

Cari İşlemler Açığı 33,7 Milyon ABD Doları Oldu


Merkez Bankası’ndan 2017 senesi Şubat ayı Ödemeler Balansı gelişmelerine ait olarak yapılan izah aşağıda bulunuyor:

” Cari işlemler açığı, bir evvelki sene Şubat ayına göre 564 milyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ doları artarak 2.527 milyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun neticeninde, oniki aylık cari işlemler açığı 33.747 milyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ doları olmuştur.

Mevzubahis gelişmede, ödemeler balansı tablosundaki dış ticaret açığının bir evvelki sene aynı ayına göre 546 milyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ doları artarak 2.491 milyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ dolarına yükselmesi tesirli olmuştur. Diğer taraftan, aynı dönemde ikincil gelir balansından meydana gelen net girişler 230 milyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ doları azalarak 154 milyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ doları, hizmetler balansından meydana gelen net gelirler ise 200 milyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ doları artarak 519 milyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ doları olmuştur.

Hizmetler balansı altında yolcu kaleminden meydana gelen net gelirler, bir evvelki sene aynı ayına göre 20 milyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ doları meblağında artarak 502 milyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ dolarına yükselmiştir.

Birincil gelir balansı kalemi altında yatırım geliri kaleminden meydana gelen net çıkışlar, bir evvelki sene aynı ayına göre 26 milyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ doları azalarak 645 milyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ doları olmuştur.

Direk yatırımlardan meydana gelen net girişler (net yükümlülük artışı), bir evvelki sene aynı ayına göre 2 milyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ doları azalarak 270 milyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ doları meblağında gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 907 milyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ doları meblağında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin pay senedi piyasasında 331 milyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ doları, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 179 milyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ doları net alım yaptığı görülmektedir.

Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla alakalı olarak, Genel Hükümet 335 milyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ doları net geri ödeme, bankalar ise 245 milyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar, 2.010 milyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ doları meblağında net giriş gerçekleşmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.625 milyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ddoları net azalış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları da 936 milyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ doları meblağında net artış kaydetmiştir.

Yurtdışından sağlanan kredilerle alakalı olarak, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 135 milyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ doları ve 280 milyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ doları net borçlanma, bankacılık sektörü ise 256 milyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervler 576 milyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ doları artmıştır.

11-04-2017

Facebook Yorumları