• Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • Linkedin
  • Rss
Ekonomideki belirsizliklere rağmen yatırımcın tercihi Türkiye
İsyerlerim.Com | Sektörlerin Buluşma Noktası
Action Coin
Haber Kategorileri
İlginizi Çekebilir
Haber Detayları

Ekonomideki belirsizliklere rağmen yatırımcın tercihi Türkiye
 

Deloitte Türkiye, ‘2015 Senesi Birleşme ve Satın Almalar Raporu’nu yayınladı. Türkiye’de birleşme ve satın almaların genel görünümünü ortaya koyan rapora göre, siyasi belirsizliğin damga vurduğu 2015 seneninde 245 adet işlem gerçekleşirken, toplam işlem hacmi ise takriben 16.4 milyar dolar oldu. Bu meblağ özelleştirmeler hariç tutulduğunda son 3 sene en yüksek işlem hacmine işaret etti. İşlem hacminde bir evvelki seneye oranla takriben yüzde 9’luk bir düşüş olurken, işlem adedinin son senelere benzer düzeyde gerçekleştiği görüldü.

Rapora göre, yabancı yatırımcıların alakası ve orta ölçekli işlemler pazarındaki hareketlilik, birleşme ve satın almalar piyasasını zor bir senede ayakta tuttu. Yabancı yatırımcıların toplam işlem hacmine katkısı yüzde 70 gibi yüksek bir düzeyde gerçekleşirken, işlem hacmi 2014’e göre yüzde 44 arttı ve 11.5 milyar dolara erişti. Ekseriyetle Türk gruplar tarafından domine edilen özelleştirme aktivitesi son on sene en düşük düzeylerinden birinde kaldı ve Türk yatırımcıların işlem hacmi bir evvelki seneye göre yüzde 51 oranında azaldı. 

Satın alma süreçlerinde oldukça temkinli davranmakla beraber, finansal yatırımcıların, bilhassa kalkınma ve yatırım bankaları ile teşebbüs anaparası fonlarının işlemlerindeki artışla, senelik işlem hacmine ve adedine ehemmiyetli katkı yaptığı gözlendi. Büyük ölçekli az sayıda işlem toplam hacme ehemmiyetli bir katkı yaptı; diğer taraftan sayı olarak hareketin kaynağı küçük ve orta ölçekli işlemler pazarıydı. İşlem sayısının yüzde 79’una tekabül eden 50 milyon doların altındaki işlemler, işlem hacminin sadece yüzde 12’sini oluşturdu. 

"Türkiye’nin uzun vadeli potansiyeline olan güvenin bir işareti"

Deloitte Türkiye Ortağı ve Finansal Danışmanlık Bölümü Başkanı Başak Vardar rapora ait olarak “Siyasi belirsizlik, jeopolitik rizikolar, Türk Lirası’ndaki değer kaybı, hem tüketici hem de yatırımcı güveninin azalması gibi nedenlerle çok zorlu bir senesi geride bıraktık. Buna karşın yatırımcılar Türkiye’ye olan alakalarını kaybetmediler. Yabancı yatırımcılar pazarı domine etti ve işlem hacimleri geçmiş iki sene çok üzerinde meydana geldi. Hem büyük hacimli işlemler meydana geldi, hem de küçük ve orta ölçekli işlemler piyasası hareketliydi.

Geçmiş senelerin aksine özelleştirmelerin işlem hacmine hemen hemen hiç katkı yapmadığı bir senede, bu düzeyde bir M&A aktivitesi gerçekleşmesini, Türkiye’nin uzun vadeli potansiyeline olan güvenin bir işareti olarak görüyorum” diye konuştu.

Özelleştirmelerin katkısı son 10 sene en düşük düzeyinde 

Toplam 7 işlem ile 1,8 milyar dolarlık hacim gerçekleşirken, bunların toplam işlem hacmine katkısı yüzde 11 düzeyinde oldu. Bu sene özelleştirmelerin en büyük 10 işlem içerisindeki hissesi geçmiş yıllara mukayese et oldukça düşük kaldı. Hudutlu sayıdaki özelleştirme işlemlerinin tamamı enerji sektöründe oldu. 

Yabancı yatırımcıların alakası sürüyor

Yerli ve yabancı yatırımcıların işlem adedine katkısı hemen hemen eşit olmakla beraber, işlem hacminde yabancıların ağırlığı hissedildi ve yabancı yatırımcıların toplam işlem hacmindeki hissesi yüzde 70’e erişti (2013: yüzde 30, 2014: yüzde 44). Yerli yatırımcıların aktif olduğu özelleştirme işlemleri hariç tutulduğunda ise yabancı yatırımcıların özel sektör işlem hacmindeki hissesi yüzde 79 oldu. Yerli yatırımcıların işlem hacmi ise, büyük ölçekli özelleştirme işlemlerinin hudutlu olması sebebiyle, bir önceki yıla göre yüzde 51 oranında azalırken, yerli yatırımcıların toplam hacim içindeki hissesi yüzde 30 düzeyine geriledi. İşlem sayısı itibariyle en aktif yabancı yatırımcılar; Avrupa (62), Kuzey Amerika (28) ve Uzak Doğu (19) ve Körfez Bölgesi (14) yatırımcıları olarak sıralandı. İşlem hacmi bakımından ise birkaç büyük ölçekli işlem nedeniyle Katar’ın başı çektiği Körfez Bölgesi yatırımcıları yabancılar arasında ilk sırada bulundu (yüzde 39). İmalat ve enerji sektörleri işlem adedi itibariyle hem yerli hem yabancı yatırımcıların en aktif olduğu sektörler olarak öne çıktılar. 

Finansal yatırımcılar işlemlerini çeşitlendirerek devam ettirdi

Yatırım ve kalkınma bankaları, özel anapara fonları ve teşebbüs anaparası fonları zorlu yatırım ortamına karşın Türkiye piyasasına olan alakalarını devam ettirdiler. Bir takım özel anapara fonları yatırımlarına düzenli şekilde devam ederken, bazıları bu senesi yeni fon oluşturma faaliyetleri ile değerlendirdi. Bir takım finansal yatırımcıların ise Türkiye’deki ilk yatırımlarını gerçekleştirdikleri görüldü. Yatırım ve kalkınma bankaları ehemmiyetli sayıda borç nitelikli sermaye işlemi gerçekleştirerek işlem hacmini ve sayısını belli bir düzeye taşıdılar. Genel olarak finansal yatırımcıların 2015 yılında çok daha seçici ve temkinli bir taktik izledikleri gözlendi. Böyle bir ortamda, finansal yatırımcılar 52 işlem ve 3.1 milyar dolarlık işlem hacmi ile geçmiş yılların üzerine çıkarak, işlem hacminin yüzde 19’unu, işlem sayısının ise yüzde 21’ini oluşturdu. 

Küçük ve orta ölçekli işlemler bu yıl da hareketin kaynağı oldu

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2015 yılında da küçük ve orta ölçekli işlemler pazarındaki hareket, satın alma ortamında belirleyici oldu. 500 milyon dolar düzeyini aşan işlem sayısı bir elin parmaklarını geçmezken, vasati işlem hacmi önceki yıllara paralel olarak, 67 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. En büyük 10 işlem dışında kalan işlemlerde oluşan ortalama büyüklük ise 35 milyon dolar oldu. İşlem sayısının yüzde 79’unu oluşturan 50 milyon doların altında işlem büyüklüğüne sahip 193 işlem, toplam işlem hacminin yalnızca yüzde 12’sini oluşturdu. 

İmalat ve enerji sektörleri yeniden ön tasarıdaydı

Enerji ve imalat sektörleri, son iki yılda olduğu gibi, en çok işlemin görüldüğü sektörler oldu. Hizmetler, gıda, teknoloji ve finansal hizmetler sektörlerindeki hareketlilik devam etti. Finansal hizmetler, medya, altyapı, internet - mobil hizmetler ve telekomünikasyon sektörlerindeki işlem hacminin tamamına yakını tek işlemden geldi. Enerji sektörü 4,9 milyar dolarlık işlem ile toplam hacmin yüzde 30’unu oluşturarak, sektörler arasındaki öncülüğünü savundu. 

2016 öngörüleri

2016 seneye ait öngörülere de yer veren raporu değerlendiren Deloitte Türkiye Ortağı ve Finansal Danışmanlık Bölümü Başkanı Başak Vardar “Jeopolitik rizikolar, FED kararlarının gelişmekte olan piyasalar üzerindeki baskısı ve içerideki siyasi tartışmalar tahminde bulunmayı güçleştiriyor. Türkiye’nin yeni bir büyüme hikâyesine ihtiyacı var. Her şeye rağmen, yatırımcıların Türkiye pazarında cazip yatırım fırsatları gördüğünü ve bunları kovalamaya devam edeceklerini düşünüyoruz” dedi. 

2016 yılında işlemlerin; üretim, enerji, yiyecek-içecek ve hizmetler sektörlerinin başı çektiği geniş bir sektör dağılımında gerçekleşmesi bekleniyor. Durgun geçen bir yılın hemen peşinden, özelleştirme işlemlerinde de hareketlilik görülebileceği ve gerçekleşmeleri halinde, Ulusal Piyango, Köprü ve Otobanlar, TPPD ve çeşitli elektrik üretim santrallerinin ihalelerinin ehemmiyetli bir işlem hacmi yaratabileceği belirtiliyor. Yabancı yatırımcıların ve özel sermaye fonlarının Türk şirketlerine olan alakasının 2016 yılında da sürmesi bekleniyor. 

06-01-2016

Facebook Yorumları