• Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • Linkedin
  • Rss
İş güvenliği için 1 Temmuz alarmı
İsyerlerim.Com | Sektörlerin Buluşma Noktası
Action Coin
Haber Kategorileri
İlginizi Çekebilir
Haber Detayları

İş güvenliği için 1 Temmuz alarmı 

1 Temmuz’dan itibaren, işçi çalıştıran her patron için artık yeni bir yükümlülük yürürlüğe girdi. 

İş Sıhhati ve Güvenliği Yasayı kapsamı dışında kalan tüm işyerleri artık iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sıhhat personeli istihdam etmek zorunda. 

Aşağıda yer alan faaliyet ve kişiler ile ilgili ise bu zorunluluk uygulanmayacak: 

a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Ulusal İstihbarat Örgütü Müsteşarlığı’nın faaliyetleri. 
b) Afet ve acil vaziyet birimlerinin müdahale faaliyetleri. 
c) Hane hizmetleri. 
ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet imalatı yapanlar. 
d) Kararlı ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri esnasında, iyileştirme dahilinde yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri. 

★★★ 

İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirme zaruridir 

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı zorunluluğu 50’den çok çalışanı olan işyerlerinde, 1.1.2013 tarihinde 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için de 1.1.2014 tarihinde başlamıştır. 

01.07.2016 tarihi bakımından de, kamu müesseseleri ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için başlamıştır. Bir başka ifade ile 1 Temmuz itibariyle 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri de iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü altına girmektedir. 

★★★ 

Görevlendirme nasıl yapılacak? 

İş sağlığı ve güvenliğinde, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veyahut diğer sıhhat personeli çalıştırılması, ya patronların kendi bordrolarında yer alan kişilerce veyahut osgb’ den hizmet alınması yoluyla sağlanmaktadır. 

İş Sıhhati ve Güvenliği Yasayı’na göre, patronların iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sıhhat personeli görevlendirmesi gerekmektedir. Patronlar bu hizmetin tamamını veya bir bölümünü ortak sıhhat ve güvenlik birimlerinden (OSGB şirketlerinden) hizmet alarak yerine getirebilir. 

İş sıhhati ve güvenliği hizmetlerin legal olarak alınmış sayılması için, patronların ya kendi bordrolarında bulunan bir kişi tarafından bu hizmetin sağlanması veyahut OSGB’ler tarafından hizmet satın alınması gerekmektedir. 

Dolayısıyla, uzman bir hekimin fatura kesmesi, aile hekiminden destek alınması vb. değişik uygulamalar, legal olarak bu hizmetlerin yerine getirilmiş olmasını sağlamamaktadır. 

Bunun tek istisnası ise, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmektedir. 

On çalışan sayısının tespitinde ise, aynı işverenin Türkiye genelinde ansızın fazla tescilli ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinin olması halinde, iş sıhhati ve güvenliği hizmetleri üstlenilebilecek işyerlerinin belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Müessesesi’ndaki tescil kayıtları asal alınmaktadır. Bu hizmetin patron veya patron vekili tarafından yerine getirilmesi halinde, eğitim alan patron veya patron vekillerinin üstleneceği iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri; işe giriş ve periyodik kontroller ile tetkikleri kapsamamaktadır. Bu hizmetler, işyeri hekimlerinden alınabileceği gibi kamu sağlık hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilmektedir. 

★★★ 

İş güvenliği uzmanının doküman sınıfı

Kaide olarak, iş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı vesikaya sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı vesikaya sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıfl arda, (A) sınıfı vesikaya sahip olanlar ise bütün tehlike sınıfl arında yer alan işyerlerinde çalışabilmektedir. 

Ancak İş Sıhhati ve Güvenliği Yasayı, buna ait bir geçiş kararı ile tertip etmeye gitmiştir. Buna göre, 

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2018 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; 

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2017 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır 30 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan ve İş Sıhhati ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Farklık yapan Yönetmelik ile ansızın fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirilen kamu, maden, inşaat, l, tekstil, sıhhat, erişim, taşımacılık, ticaret, imalat, bakım, onarım, heyetim, enerji, kimya, tarım, ziraat, hayvancılık, mobilya, ormancılık, gıda, matbaa, atık idaresi, su temini, temizlik, ilaçlama sektörlerine ait işyerlerinde, tam müddetli iş güvenliği uzmanlarından yalnızca birisinde uygun belge sınıfı aranacağı karar altına alınmıştır. 

Yeniden mevzubahis Yönetmelik farklığı ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; işveren ve hizmet sunanlar arasında mutabık kalınarak aynı kontrat senesi içerisinde, aylık hizmet müddetleri birleştirilebilecek veya hizmet sunum aralıkları belirlenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Ne kadar müddet görevlendirme yapılacak?

Görevlendirme süreleri, işyerinin çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre değişmektedir.

İşyeri hekimleri 

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika. 
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika. 
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika. Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. 

İş güvenliği uzmanları 

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika. 
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika. 
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika. Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir 

Diğer sıhhat personeli 

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika. 
b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika. 
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika. Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi koşulu aranmaz.

01-07-2016

Facebook Yorumları