• Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • Linkedin
  • Rss
İskenderun Demirçelik (İsdemir) borsaya geliyor
İsyerlerim.Com | Sektörlerin Buluşma Noktası
Action Coin
Haber Kategorileri
Haber Detayları

İskenderun Demirçelik (İsdemir) borsaya geliyor
 

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin hisseleri 28 Mart tarihinden itibaren "ISDMR" işlem kodu ile Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda (PÖİP) işlem görmeye başlayacak.

Borsa İstanbul'dan konu konusunda KAP'a yapılan izahta şu bilgiler verildi:
Halka açık şirket statüsünde olup hisseleri Borsada işlem görmeyen İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin (Şirket) 2.900.000.000 TL nominal değerli anaparasını temsil eden hisselerinin Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda (PÖİP) işlem görmesi için hazırlanan izahname Anapara Piyasası Heyeti tarafından onaylanmış ve izahname ile Şirketin ortaklarına ait toplam anaparasının %4,78'ini temsil eden 138.644.889,52 TL'lik hissenin kaydileştirildiği bilgisi KAP'ta 24/03/2016 tarihinde duyurulmuştur.

Bu çerçevede, Şirketin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirilen hisseleri 28/03/2016 tarihinden itibaren "ISDMR" işlem kodu ile PÖİP'te işlem görmeye başlayacaktır.

Diğer taraftan, PÖİP'te işlem görecek Şirket hisseleri (ISDMR) Borsamızın "Hisse Piyasası İşleyişine Ait Uygulama Usul ve Asalları" ve "Piyasa Öncesi İşlem Platformu İşleyiş Uygulama Usul ve Asalları" tertip etmelerimizde yer alan, aşağıda belirtilen işlem asalları ile işlem görecektir: 

* Platformda "tek ücret yolu" uygulanır ve bir gün içerisinde 5 defa fiyat belirlenir. İşlemler Hisse Piyasası pazarlarında uygulanan seans saatleri içerisinde gerçekleşir.

* Platformda işlemlerin başlayacağı ilk gün, Şirket hisseleri serbest marj ile işlem görmeye başlar, işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanır. İlk işlemin oluştuğu seansı izleyen seans, baz ücret ve ücret değişim hudutları belirler. Ücret değişim hudutlarının hesaplanmasında kullanılacak ücret marjı %20'dir.

* Paylar, brüt değiş tokuş uygulamasına tâbîdir ve ayrı olarak ABCD gruplamasında D Grubuna dahildir.

* Paylar açığa satışa ve kredili menkul değer işlemlerine konu edilmezler.

Şirketin PÖİP'te işlem görmesine ait izahname, asal kontrat ve diğer bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformunun www.kap.gov.tr internet adresinde yayımlanmaktadır.

25-03-2016

Facebook Yorumları