• Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • Linkedin
  • Rss
Kobileri ilgilendiren kararname çıktı
İsyerlerim.Com | Sektörlerin Buluşma Noktası
Action Coin
Haber Kategorileri
İlginizi Çekebilir
Haber Detayları

Kobileri ilgilendiren kararname çıktı
KOBİ'lerin finansmana ulaşımına destek sağlamak emeliyle hayata geçirilen kredi garanti müesseselerine sağlanan Hazine desteğine ait karar yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Kabine kararına göre, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) sağladığı kefaletlerin bakiye meblağı 250 milyar TL'yi aşamayacak. Hazine Müsteşarlığı tarafından KGF'ye aktarılabilecek kaynağın meblağı 25 milyar TL ile hudutlu olacak.

KGF, verdiği kefaletler karşılığı faydalanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus peşin olarak en yüksek yüzde 0.03 oranında komisyon tahsil edecek.

İşletme kredilerinin vadesi asgari altı ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla bir sene olmak üzere azami beş yıl olacak.

Yatırım kredilerinin ise vadesi asgari altı ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla üç sene olmak üzere en yüksek 10 sene olarak belirlendi.

Sağlanan kefalet meblağı, KOBİ'lerde kredinin tazmin tarihindeki ana para bakiyesi ve temerrüt üremi hariç olmak üzere ürem/kar hissesi/kira meblağı ödemelerinin toplamının yüzde 90'ını geçemeyecek. Bu oran, KOBİ tanımı dışında kalan istifade edicilerde yüzde 85 ile sınırlandı.

Her bir istifade edici için kefalet sınırı KOBİ tanımını haiz istifade ediciler için en yüksek 12 milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan istifade ediciler için ise 200 milyon TL olmak üzere Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenecek.

KGF, kredi verenler tarafından alınmış olan veya alınacak güvencelerden başka güvence aramayacak.

Karara ilave eden geçici maddeyle, denizcilik sektörü işletme ve yatırım kredilerine ilişkin müddet ve vadeler birer yıl uzatıldı.

10-03-2017

Facebook Yorumları