• Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • Linkedin
  • Rss
Merakla beklenen Torba Kanun artık yürürlülükte
İsyerlerim.Com | Sektörlerin Buluşma Noktası
Action Coin
Haber Kategorileri
İlginizi Çekebilir
Haber Detayları

Merakla beklenen Torba Kanun artık yürürlülükte
 

Zorunlu trafik sigortası, Diyarbakır'ın Sur kazasının yine inşası, Kanal İstanbul, 15 bin polis alınması konusunda konularda tertip etmeler içeren 6704 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Yurttaşlarına Aylık Bağlanması İle ilgili Yasa ile Bir takım Yasa ve Yasa Kararında Kararnamelerde Farklık Yapılmasına Konusunda Yasa" yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 6704 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Yurttaşlarına Aylık Bağlanması İle ilgili Yasa ile Bir takım Yasa ve Yasa Kararında Kararnamelerde Farklık Yapılmasına Konusunda Yasa"a göre, yaşlı aylığının bağlanmasına ait yapılan muhtaçlık hesaplanmasında, hane içindeki kişi başına düşen ulusal gelir meblağı yerine, aylık müracaatında bulunan kişinin kendisi ile eşinin gelir meblağının hesaplanması suretiyle muhtaç olup olmadığına karar verilecek.

- Yaşlı aylığından yüzde 70 ve üzeri özürlü aylığına geçişlere ait yapılan muhtaçlık hesaplamasında, tüm özürlü aylıklarında geçerli olan hane içerisinde kişi başına düşen vasati aylık gelir meblağı dikkate alınacak.

Zorunlu  trafik sigortası

- Zaruri trafik sigortasında, hak sahibinin kendi kusuruna eşit gelen tazminat talepleri kapsam dışı kalacak.

Yeni yasa 'trafik'te neleri değiştirdi?

Milyonları ilgilendiren Torba Yasa’daki en ehemmiyetli maddelerinden biri toplumda mağduriyet yaratan trafik sigortasındaki tertip etmeler olmuştu. Bugüne kadar vefat tazminatının hesaplanmasında yasayla hudutları çizilmiş belli bir standart olmadığından mahkemeler, kişiden kişiye değişen meblağlarda tazminatlara hükmediyor, sigorta şirketleri de bunları ödemek zorunda kalıyordu. İşte bu vaziyet, trafik sigortasında bugünkü ücret artışlarının temel nedeniydi. Yeni tertip etme ile Hazine, standart bir hesaplama yolu belirleyip, izah edecek ve sigorta şirketleri kime, ne kadar vefat tazminatı ödeyeceğini, kişiler de sigortadan ne kadar tazminat alacağını bilecek. Artık sigortacılar, kusurlu sürücülere tazminat ödemeyecek. Ayrı olarak trafik kazalarında zarar görenler, zararını tazmin etmek için mahkeme yerine önce sigorta şirketine başvuracak.

- "Kanal İstanbul Projesi"nin legal alt yapısı oluşturulacak. Alakalı yasada "su yolu" tanımı yapılarak, su yollarına kanuni statü kazandırılacak. 

- Aile ve Sosyal Siyasetler Bakanlığınca belirlenen sosyal yardımlardan istifade eden kişileri istihdam eden iş verenlere sigorta primi desteği verilecek. 

- İstanbul'un Avrupa Yakası Proje Alanları içerisinde yer alan mera, yaylak ve kışlak gibi orta mallarının nitelikleri, Eriştirme, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca resen kaldırılacak ve bu taşınmazlar Hazine yerine tescil edilecek.

Turizmde borç erteleme 

- Sendika ve konfederasyonlar, nakit mevcutlarının yüzde 10'unu aşmamak kaydıyla şehit yakınları ve gazilere Aile ve Sosyal Siyasetler Bakanlığının koordinasyonunda ayni ve nakdi yardımda bulunabilecek.

- Terör mağdurlarının eş ve çocuğunun bulunmadığı vaziyetlerde kardeş, anne ve baba da istihdam hakkından istifade edebilecek.Kamu arazisi tahsis edilen turizm işletmelerinin 2016 senesi için ödemesi şart olan kira ve tahsis gibi borçları bir sene ertelenecek.

- İşçiler destur müddetlerini, bir bölümü 10 günden az olmamak ve tarafların anlaşması kaydıyla, üçten daha fazla ayırabilecek.

- Kayıt dışılıkla mücadelede etkinliği artırmak emeliyle, Sosyal Güvenlik Müesseseninde 2 bin 610 sosyal güvenlik tecrübe etmeni ve sosyal güvenlik tecrübe etmen yardımcısı alınacak.

15 bin polis memuru 

- Emniyet Genel Müdürlüğü taşra örgütüne 15 bin yeni polis memuru alınacak.

GSS borçları

- Genel sıhhat sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası prim borçları silinecek.

- Terörizmin finansmanıyla mücadelede şirket idarenine kayyum tayini, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, saklı soruşturmacı ve teknik takip usulleri uygulanabilecek.

- Etraf ve Şehircilik Bakanlığı veya uygulamayı yürütmesi halinde TOKİ veya idare, rizikolu alanlarda ve rezerv yapı alanlarında her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini iki yıl müddetle geçici olarak durdurabilecek.

Sur'un yeniden inşası

- Diyarbakır'ın Sur kazasının yeniden inşasının yasal altyapısı oluşturulacak. 

- Anapara Piyasası Yasayı'nda tertip eden merkezi karşı taraf hizmetlerinin yasal altyapısı sağlamlaştırılacak.

- Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni bulunmayan yapılara, dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi koşuluyla geçici elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz irtibatı yapılabilecek.

26-04-2016

Facebook Yorumları