• Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • Linkedin
  • Rss
Özel sektör borç batağında
İsyerlerim.Com | Sektörlerin Buluşma Noktası
Action Coin
Haber Kategorileri
İlginizi Çekebilir
Haber Detayları

Özel sektör borç batağında 

Ağustos başı itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2015 sene sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 11,2 milyar dolar artarak 206,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,9 milyar dolar azalarak 18,6 milyar dolar düzeyinde meydana geldi.

Merkez Bankası'ndan yapılan izaha göre; borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ait olarak, bir evvelki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,3 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 1,1 milyar dolar artışla 23,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 741 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 774 milyon dolar artışla 4,2 milyar dolar oldu. Mevzubahis dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 8,3 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 18 milyon dolar azalışla 5,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2015 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,3 milyar dolar azalışla 12,5 milyar dolar finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 729 milyon dolar artışla 2,7 milyar dolar düzeyinde oldu.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ağustos başı itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 8,7 milyar dolar artarak 155,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,3 milyar dolar azalarak 17,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 206,6 milyar dolar meblağındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,4’ünün dolar, yüzde 34,5’inin euro, yüzde 5’inin Türk Lirası ve yüzde 2,1’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 18,6 milyar dolar meblağındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 48,5’inin dolar, yüzde 30,4’ünün euro, yüzde 20,7’sinin Türk lirası ve yüzde 0,4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ağustos başı itibarıyla, 206,6 milyar dolar meblağındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 51,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 48,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 18,6 milyar dolar meblağındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 85,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 14,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Ağustos başı itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 sene içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 71,1 milyar dolar meblağında olduğu gözlenmektedir."

20-09-2016

Facebook Yorumları