• Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • Linkedin
  • Rss
Reel ekonomi güven endeksi yine geriledi
İsyerlerim.Com | Sektörlerin Buluşma Noktası
Action Coin
Haber Kategorileri
İlginizi Çekebilir
Haber Detayları

Reel ekonomi güven endeksi yine geriledi2016 senesi Ekim ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir evvelki aya göre 4,8 puan azalarak 101,7 düzeyinde meydana geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan izaha göre, endeksi oluşturan anket suallerine ait dağılma endeksleri incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı endeksi artış istikametinde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel seyir, gelecek üç aydaki imalat miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, mevcut mamul mal stoku miktarı ve sabit anapara yatırım harcamasına ait değerlendirmeler endeksi azalış istikametinde etkiledi.


Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise (RKGE-MA) bir evvelki aya göre 3,3 puan azalarak 103,8 puan oldu. İzahta şöyle denildi:"Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, imalat hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir evvelki aya göre zayıfladığı görülmektedir. İhracat sipariş miktarında ise, bir evvelki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü gözlenmektedir."  

29-10-2016

Facebook Yorumları